Naložbe

//Naložbe

Varčevanje za brezskrben danes in jutri

V življenju si velikokrat zastavljamo vprašanja kako zagotoviti sredstva za nakup avtomobila, stanovanja, hiše ali kako privarčevati za sanjsko potovanje. Kako otrokom zagotoviti sredstva za šolnino? Kako ob upokojitvi ohraniti enak življenjski standard ali privarčevati dodatna sredstva? Naložbeno zavarovanje vam omogoča finančno varnost, ki jo je potrebno zgolj pravočasno načrtovati in uresničiti.

  • Dolgoročni varčevalni načrt
  • Miren spanec
  • Zavarovanje in varčevanje hkrati
Awesome Image

Brezskrbna prihodnost

Naši svetovalci vam bodo pomagali prepoznati cilje, ki jih želite uresničiti in na podlagi vaše odločitve izbrati ustrezno zavarovanje in varčevanje, ki bo vam in vašim bližnjim omogočalo brezskrbno prihodnost.

Življenje je nepredvidljivo, zato je pomembno, da se ustrezno zavarujemo.

# 1
Varčevanje za pokojnino

Svoje dodatne prihodke ob upokojitvi načrtujte že danes. Izkušen svetovalec vam bo pomagal določiti najprimernejši mesečni varčevalni znesek glede na vašo starost in vam svetoval pri izbiri ustrezne naložbe, ki jo je moč sproti prilagajati in optimalno upravljati tako, da bo vaša naložba varna in premišljeno investirana. 

 

Svoj privarčevani znesek lahko prejmete v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rente (dodatka ob pokojnini).

# 2
Varčevanje za brezskrbno šolanje otrok, nakup avta ali stanovanja, varčevanje za vaše sanjsko potovanje

Zastavite si cilj in izberete ročnost varčevanja – npr. nakup stanovanja v roku 15 let. Glede na vaše želje in potrebe vašo naložbo umestimo v najbolj optimalen investicijski sklad in skrbimo, da naložba skozi čas in z višanjem privarčevanih sredstev postaja vse varnejša. Portfelj se bo namreč s približevanjem naložbenemu cilju spreminjal ter se tako izognil nevarnosti, da vrednost premoženja na naložbenem računu drastično zaniha. Vsi si želimo, da bi bile naše naložbe donosne in varne, kajne?

Najprej temelji, potem dodatki. Varnejši način za privarčevana sredstva.

//Dostopno

Naložbeno življenjsko zavarovanje z obročnim
plačevanjem premije.

Preudarno gospodarjenje

Aktivno upravljanje premoženja vam zagotavlja optimalni donos ob stalnem prilagajanju razmeram na trgu (varna, preudarna, uravnotežena, dinamična ali drzna naložba).

Sami določite svoj cilj varčevanja

Brezskrbno lahko varčujete za pokojnino, točno določen cilj (denimo šolanje otrok, nakup stanovanja ali potovanje) ali naložbo oblikujete sami.

Bonus do 25%

Ob sklenitvi paketa za 10 let vam vsako leto 25% plačane letne premije za domsko zavarovanje, prenesemo na vašo polico naložbenega zavarovanja.

Awesome Image
//Imate vprašanje?

Potrebujete več informacij o naših storitvah?

Pošljite povpraševanje